DANCEORIENTATION.EU
#danceisblind
NL  FR  EN

Projectoproep "Visuele handicap & Inclusie" van de Koning Boudewijnstichting

19 november 2023

Het is met heel veel emotie en dankbaarheid dat na meer dan 4 jaar onophoudelijke "inzet voor dans voor blinden en mijn levenslange inzet voor dans in het algemeen we nu ook de erkenning en steun krijgen van een toch wel heel belangrijk Belgisch instituut: 

#danceisblind ‘Projectoproep "Visuele handicap & Inclusie"’ van de Koning Boudewijnstichting werd geselecteerd en VZW Etage Tropical krijgt hiervoor een financiële steun van 25.000 euro. 

Met oa. deze steun kunnen we werken naar een betere danssamenleving waarbij ons motto #iedereendanst het begin kan betekenen van een nieuwe dansrealiteit. 

We willen het danslandschap voor eeuwig veranderen. Samen, met elkaar, met aandacht, inzet, ten gunste van meer inclusiviteit voor blinden en slechtzienden. 

Ik wil iedereen bedanken die ooit in mij geloofde, sportdiensten en zeker Jerry Westerlinck (Gent) en Kristel Peeters (Brussel), sport Vlaanderen en Mevr. Lieve Callens, onze ziende dansers die geloven in een gelijkheid in lessen voor iedereen, mijn blinde dansers voor hun inzet en enthousiasme, de blinden die voor me stemden en hun advies gunstig hebben beoordeeld, mijn echtgenoot Rik Van Moerkerke voor zijn absolute vertrouwen in mijn kunnen, het volledige team van Etage Tropical, het bestuur, trainers en Danny voor de logistieke ondersteuning. Maar bovenal mijn twee meehelpende trainers Laure Lisabeth en Manuel Delaere. 

Dank U wel Koning Boudewijnstichting, we gaan er alles aan doen om dit historisch te maken!  
Het begin.... van anders sporten! 

Dankbaar voor dit levensdoel,
Michèle

Tekstbeschrijving bij de foto's

foto 1: zwart wit detailfoto van een dansbordje. Het dansbordje bestaat uit hout en is een rechthoekig bordje van 20 cm op 15 cm waarop houten voetjes zijn geplakt. De voetjes wijzen in een bepaalde dansrichting. Aan de hand van tast kan men dan achterhalen hoe de oefening moet worden uitgevoerd.

foto 2: zwart wit foto van de dame die het dansbordje van foto 1 in haar handen houdt.

foto 3: gekleurde foto van Michèle met een groep dansers op aangebrachte horizontale lijnen. De horizontale lijnen zijn koorden vastgehouden op de vloer met tape. De lijnen zorgen voor oriëntatie en richting. Sommige dansers houden de houten bordjes in de hand om uit te zoeken hoe de figuur verbaal en haptisch individueel kan worden uitgevoerd.

foto 4: zwart wit foto van een dame met een dansbordje wat hoger voor haar in de lucht gehouden. Je ziet dat ze heel goed nadenkt over de passen aan de hand van de tast op het bordje.

foto 5: zwart wit foto van dezelfde dame uit een andere hoek getrokken met haar dansbegeleider op de foto.

foto 1: zwart wit detailfoto van een dansbordje. foto 2: zwart wit foto van de dame die het dansbordje van foto 1 in haar handen houdt. foto 3: gekleurde foto van Michèle met een groep dansers op aangebrachte horizontale lijnen.foto 4: zwart wit foto van een dame met een dansbordje wat hoger voor haar in de lucht gehouden.foto 5: zwart wit foto van dezelfde dame uit een andere hoek getrokken met haar dansbegeleider