DANCEORIENTATION.EU
#danceisblind
NL  FR  EN

Integratiegerelateerde uitdagingen bij "dans voor blinden en slechtzienden"

7 februari 2024

Het aanpakken van integratiegerelateerde uitdagingen om een inclusieve dansomgeving te creëren waarin alle deelnemers zich ondersteund voelen en op hun gemak zijn. 

Integratiegerelateerde uitdagingen: 

Het niet aanvoelen van non-verbale communicatie kan leiden tot misverstanden en het gevoel van ongemak bij zowel zienden als mensen met een visuele beperking. 

Sociale omstandigheden, zoals het omgaan met verschillende verwachtingspatronen en interpretaties van de waarheid, kunnen leiden tot spanningen. 

Het verwachtingspatroon van mensen met een visuele beperking komt niet altijd overeen met de ziende realiteit, aangezien de interpretatie van waarheid soms serieus kan verschillen. 

Dit kan leiden tot conflict, onbegrip, moeilijkheden en kan ervoor zorgen dat er verschillende doelstellingen zijn. 

Deze integratieproblemen kunnen leiden tot een gevoel van ongemak en onzekerheid bij zowel zienden als mensen met een visuele beperking, wat het streven naar inclusie bemoeilijkt. 

Blinden moeten vaak afgaan op wat zienden zeggen, wat subjectief is en kan leiden tot het gevoel dat ze hun eigen identiteit langs de kant moeten schuiven. 

Het vertrouwen op de interpretaties van zienden kan resulteren in een gebrek aan autonomie en zelfexpressie voor mensen met een visuele beperking. 

Dit gebrek aan zelfexpressie kan leiden tot een gevoel van verlies van eigen identiteit en zelfwaarde, wat integratie bemoeilijkt en het streven naar inclusie kan belemmeren en op zich dan een terugval kan zijn naar sociaal isolement. 

Het is van essentieel belang om deze uitdagingen te erkennen en manieren te vinden om de autonomie en zelfexpressie van mensen met een visuele beperking te bevorderen, zodat ze zich volledig geaccepteerd en op hun gemak voelen in de inclusieve dansomgeving. 

Het bevorderen van de autonomie en zelfexpressie van mensen met een visuele beperking is inderdaad fundamenteel voor hun volledige integratie in een inclusieve dansomgeving. Tegelijkertijd is het ook belangrijk dat ze zich kunnen aanpassen aan de heersende cultuur binnen die omgeving. Hier zijn enkele manieren waarop mensen met een visuele beperking zich kunnen aanpassen aan de cultuur van een inclusieve dansomgeving: 

Educatie en bewustwording: 

Het is belangrijk dat mensen met een visuele beperking de danscultuur begrijpen en zich bewust zijn van de normen, waarden en verwachtingen binnen die gemeenschap. Door educatie en training kunnen ze de sociale dynamiek beter begrijpen en zich gemakkelijker aanpassen. 

Communicatie en samenwerking: 

Het actief communiceren en samenwerken met anderen in de dansgemeenschap kan helpen om wederzijds begrip en acceptatie op te bouwen. Door openlijk te communiceren over hun behoeften, uitdagingen en ervaringen, kunnen mensen met een visuele beperking bruggen bouwen en zich beter integreren. 

Flexibiliteit en aanpassingsvermogen: 

Het is belangrijk dat mensen met een visuele beperking flexibel zijn en zich kunnen aanpassen aan veranderende situaties en omgevingen. Dit kan betekenen dat ze nieuwe technieken leren, verschillende dansstijlen verkennen of zich aanpassen aan verschillende groepsdynamieken. 

Zelfvertrouwen en zelfexpressie: 

Het cultiveren van zelfvertrouwen en het vinden van hun eigen stem in de dansgemeenschap kan mensen met een visuele beperking helpen om zich op hun gemak te voelen en volledig geaccepteerd te worden. Door hun unieke persoonlijkheid en talenten te omarmen, kunnen ze bijdragen aan een rijkere en meer inclusieve danservaring voor iedereen. 

Door deze benaderingen te combineren, kunnen mensen met een visuele beperking zich effectief aanpassen aan de cultuur van een inclusieve dansomgeving en zich volledig geaccepteerd en op hun gemak voelen. 

Als club, trainer, mens die betrokken is bij de inclusieve dansgemeenschap, is het een voortdurende uitdaging om de grenzen op te zoeken van wat mogelijk is binnen de context van sociale acceptatie. Als trainer bevind je je vaak in een delicate positie waarin je moet balanceren tussen wat het beste is voor de mensen met een visuele beperking en wat nodig is om als dansschool sociaal en maatschappelijk aanvaard te blijven. 

Het streven naar inclusie en het bieden van gelijke kansen voor mensen met een visuele beperking vereist soms dat je conventionele normen en verwachtingen uitdaagt. Dit kan echter ook spanningen met zich meebrengen, omdat de maatschappij soms beperkte opvattingen heeft over wat sociaal aanvaardbaar is binnen een dansomgeving. Als trainer moet je voortdurend navigeren tussen deze twee uitersten, waarbij je de behoeften en rechten van mensen met een visuele beperking respecteert, terwijl je ook rekening houdt met de bredere sociale en maatschappelijke context waarin je opereert. 

Het is een evenwichtsoefening die vaak uitdagend en complex is, maar het is van vitaal belang om blijvend te streven naar een omgeving waarin inclusie en diversiteit worden gevierd, zelfs als dit betekent dat je af en toe buiten de gangbare paden moet treden. Dit is onmisbaar voor het creëren van een dansgemeenschap die zowel rechtvaardig als ondersteunend is voor alle deelnemers, ongeacht hun achtergrond of mogelijkheden. 

Het is van fundamenteel belang dat steun komt van progressieve en begripvolle individuen en instituten, die zich bewust zijn van de waarde van inclusie en de rechten van mensen met een visuele beperking. Deze steun kan afkomstig zijn van mensen die openstaan voor verandering, die zich inzetten voor gelijkheid en die bereid zijn om voorbij traditionele grenzen te denken. 

Naast steun vanuit progressieve en begripvolle individuen, is het belangrijk om ook het belang van empathie vanuit de blinde gemeenschap zelf te benadrukken. Empathie, het vermogen om de emoties en ervaringen van anderen te begrijpen en te delen, speelt een doorslaggevende rol in het bevorderen van inclusie en het opbouwen van wederzijds begrip. 

Voor mensen met een visuele beperking is empathie niet alleen een waardevolle eigenschap om zich in te leven in anderen, maar ook om hun eigen ervaringen en uitdagingen effectief te communiceren naar zienden. Door empathie te tonen en open te staan voor de perspectieven van anderen, kunnen mensen met een visuele beperking anderen helpen om de complexiteit van hun situatie beter te begrijpen. 

Bovendien kan empathie bijdragen aan het opbouwen van sterke relaties binnen de inclusieve dansgemeenschap en het creëren van een ondersteunende en respectvolle omgeving voor alle deelnemers. Door zich in te leven in elkaars ervaringen en uitdagingen, kunnen deelnemers elkaar beter ondersteunen en aanmoedigen, wat essentieel is voor het succes van inclusieve dansprogramma's. 

Daarom is empathie niet alleen van belang voor de zienden, maar ook voor mensen met een visuele beperking zelf. Het is een krachtige kracht die kan bijdragen aan het bevorderen van begrip, acceptatie en inclusie binnen de dansgemeenschap en de maatschappij als geheel. 

Besluit: 

De lange termijnvisie is om dans net zoals muziek en taal te verankeren in de levens van mensen met visuele beperkingen, waardoor het een integraal onderdeel van hun identiteit en welzijn wordt. Dit streven wordt ondersteund door het aanpakken van de integratiegerelateerde uitdagingen beschreven als hierboven. Het doel is om een inclusieve dansomgeving te creëren waarin alle deelnemers zich ondersteund voelen en op hun gemak zijn. 

Het bevorderen van autonomie en zelfexpressie van mensen met een visuele beperking speelt een centrale rol in deze visie. Dit betekent het erkennen en respecteren van de eigen identiteit en persoonlijkheid van mensen met een visuele beperking, en het bieden van een omgeving waarin ze zich vrij voelen om zichzelf uit te drukken en volledig geaccepteerd te worden. 

Als club, trainer en betrokken lid van de inclusieve dansgemeenschap is het van cruciaal belang om de uitdagingen en kansen te omarmen die deze visie met zich meebrengt. Dit omvat het navigeren door complexe sociale dynamieken en het balanceren tussen het streven naar inclusie en het handhaven van sociale en maatschappelijke aanvaardbaarheid. Door te blijven streven naar een cultuur van empathie, begrip en wederzijdse ondersteuning, kunnen we een omgeving creëren waarin dans niet alleen een activiteit is, maar een bron van identiteit, welzijn en gemeenschap voor mensen met visuele beperkingen. 

Met de steun van progressieve individuen en instituten die zich inzetten voor gelijkheid en inclusie, kunnen we een toekomst creëren waarin dans een krachtig instrument is voor empowerment, expressie en verbondenheid voor alle deelnemers, ongeacht hun vermogen of achtergrond. Dit is de visie die we nastreven: een wereld waarin dans een universele taal is die mensen verbindt en hen in staat stelt hun volledige potentieel te bereiken.

Tekstbeschrijving bij de foto's

foto 1: zwart wit foto Madina zit aan een tafeltje met een drankje achter haar is er een bar. Madina is blind van geboorte en van Afrikaanse afkomst. Ze danst bij ons in de reguliere lessen de bachata.

foto 2: kleurenfoto  van Laure die met Madina danst.

foto 3: Kleurenfoto van dansende koppels. Op de achtergrond zie je Olivia. Ze is van Afrikaanse afkomst en blind van geboorte en danst voor de eerste keer salsa. Haar rode dreadlocks vliegen in het rond. Een echt salsamoment.

foto1: Madina zit rustig aan een tafel met een drankjefoto2: Laure danst met Madinafoto3: dansende koppels op de achtergrond